top of page

MALDOS GRUPĖS

marija_400.jpg

Marijos legionas

Marijos Legionas yra tarptautinė apaštalaujančių katalikų organizacija, kurios tikslas talkinti Bažnyčiai liudyti ir skelbti mūsų tikėjimą. Marijos Legionas įkurtas 1921 m. Dubline, Airijoje. Įkūrėjas- pasaulietis Frank Duff  (1889 – 1980), II Vatikano susirinkimo dalyvis – pasaulietis stebėtojas. Marijos Legioną sudaro aktyvieji nariai, kurie vykdo apaštalavimo darbus, ir maldos pagalbininkai, kurių darbas – kasdieninis maldų kalbėjimas.

Mes renkamės Švč. M. Mariją vadove ir globėja kelyje į Dievą, atliekant gailestingumo darbus parapijoje.

Negalinčius dalyvauti aktyvioje veikloje kviečiame tapti Maldos talkininkais ir remti mus Rožinio malda.

Maldos ir apaštalavimo grupelė renkasi mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį po 19.00 Šv. Mišių  parapijos salėje. Kviečiame prisijungti!

Susisiekite su mumis:

 

Aldona tel. +370 61708378

Irena mob. +370 679 25257

Image by James Coleman

Gyvasis rožinis

Pilaitės Šv. Juozapo parpijoje viena iš maldos formų yra Gyvasis rožinis. Kiekvienas grupelės narys įsipareigojęs kasdien apmąsti ir melstis vieną Rožinio maldos slėpinį Šventojo Tėvo intencija. Yra susibūrusios trys lietuvių Gyvojo rožinio grupės: šv. Onos, šv. Monikos, šv. Kazimiero.
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Šv. Mišių metu meldžiamasi už gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio narius, o po Šv. Mišių renkamasi bendrai  maldai, keičiami slėpiniai. (Šiuo metu dėl pandemijos bendrai maldai nesirenkam).

Metų pradžioje grupelių vadovės parengia kiekvienam grupelės
nariui atmintines, kur pažymėta kiekvienam mėnesiui skirta Šventojo Tėvo intencija bei slėpinys, kurį reikės apmąstyti. Grupelių vadovės pagal galimybes lanko iš namų neišeinančius grupelės narius, domisi ar pajėgus narys melstis, kad nebūtų nutraukta Gyvojo Rožinio maldos grandinė.

bottom of page