top of page

O projekcie

Brangūs Parapijiečiai, mieli tikintieji ir geros valios broliai ir seserys,

 

visų mūsų sutelktoje bendrystėje prabėgo dar vieneri šv. Juozapo parapijos ir naujos bažnyčios statybos metai. Šie metai  sklidini įvairių rūpesčių dėl visą pasaulį palietusios COVID – 19 pandemijos. Patyrėme daug ir įvairių išbandymų. Karantino patirtis giliai įsirėž į visų mūsų gyvenimus. Atsakingas elgesys ir Dievo artuma leido atrasti jėgų ir žingsniuoti pirmyn. Atsivėrusios bažnyčios pastatų erdvės vėl tapo mūsų tikėjimo ir bendros maldos erdvėmis. Ačiū už Jūsų ištikimybę bei Jūsų gerumą bendrojo gėrio kūrimo akivaizdoje. Labai giliai palietė visų sutelktumas įgyjant pavasarį naujas kėdes bažnyčiai. Jų įsigijome 500 vienetų. Visą vasarą, kiekvieną sekmadienį, rinkomės švęsti šv. Mišias naujame bažnyčios pastate. Labai džiugu buvo matyti pilną erdvę susirenkančių tikinčiųjų, kad visi galėjome, kaip viena šeima, bendrai dalyvauti Eucharistijos šventime. Artėjant rudeniui visi kartu pasirūpinome galimybę šildyti bažnyčios erdvę, kad sekmadienio Mišių šventimas tęstųsi ir šaltuoju periodu. Ačiū už tai kiekvienam iš Jūsų. Dėkoju, kad ir paskelbto antrojo karantino laikotarpiu, kai dar kartą per pusę sumažėjo ateinančių sekmadieniais tikinčiųjų į šv. Mišias, pusė Jūsų liko ištikimoje sekamdienio Dievo garbinimo tarnystėje. Kiekvienas iš Jūsų esate tikras įkvėpimo šaltinis mums, kunigams, bei padrąsinimas liudijantis, kaip labai reikia čia bažnyčios pastato.

Šie metai – Dievo darbas ir Jo Meilės veikimas yra labai matomas mumyse ir tarp mūsų. Bendruomenėje augame, stiprėjame, gyvename ir telkiamės gerumo darbams. Ačiū visiems savanoriams, Caritas bendruomenės nariams, šv. Komunijos ligoniams nešėjams, choristams, įvairių maldos grupių nariams, kurių dėka gyvybė alsavo šias metais bendruomenės kasdienybės syvais. Naujame pastate rudenį šventėme vaikų I Komunija, Sutvirtinimo Sakramentą. Ačiū, kad kartu gyvename pastatytame ir pamažu įrengiamame naujame bažnyčios pastate.

Visos bendruomenės vardu esu dėkingas Jums už Jūsų atsiliepimą ir atvertą širdį skiriant 1,2 procentų gyventojų pajamų mokestį už 2019 metus. Visų Jūsų begalinio dosnumo dėka pavyko sutelkti 56805,05 Eur sumą, kuri yra skiriama esamų pastatų išlaikymui bei naujos bažnyčios įrengimo darbams finansuoti.

 

Ačiū visiems dirbantiesiems, nedvejojusiems ir pasirinkusiems skirti savo mokesčių dalį mūsų parapijai ir kilniam, visus mus vienijančiam bažnyčios statybų darbui.

 

Ačiū senjorams ir visiems, kurie patys negalėdami to padaryti, ragino ir kvietė pajamų mokesčio dalį skirti savo šeimos narius ir artimuosius.

 

Ačiū visiems, kurie savo kantria malda lydėjo mus šiuos metus ir statybų darbus pavedė Dievo apvaizdai.

 

2020 m. pradžioje pradėtas pastatyto bažnyčios pastato pridavimas valstybinėse institucijose bei jau yra įregistruotas 95 procentų statybų baigtumas.

2020 metais toliau tęsėsi pastatytos bažnyčios vidaus įrengimo darbai. Telkiame lėšas vidaus darbams atlikti, kurie vyks etapais. Darbų intensyvumas bei apimtis priklausys nuo surenkamų lėšų, todėl kiekviena Jūsų auka yra ypatingos vertės.

 

Artimiausiu metu ant bažnyčios stogo bus pradėtos montuoti saulės baterijos, kurios užtikrins savos elektros turėjimą. Geoterminis šildymas, saulės dėka gaminama elektros energija, lietaus vandens panaudojimas skvero priežiūrai – visa tai suteikia ir ekologinės sukuriamos vertės, tausojančios gamtos išteklius ir racionalus jų panaudijimas.

 

Kaip jau buvo skelbta, bažnyčios pastatas ir aplinka tarnaus ne tik liturginiams poreikiams, bet ir vietos bendruomenei, gyventojams. Visa aplinka šalia bažnyčios bus skirta miestelėnų, šeimų susibūrimui. Aplink bažnyčios pastatą numatyta įrengti iki 120 automobilių parkavimo vietų, kad būtų patogu atvykti ir toliau gyvenantiesiems parapijiečiams.

 

Baigiamas parengti ir netrukus visų Jūsų dėmesiui bus pristatytas lauko erdvės – šv. Juozapo skvero sutvarkymo bei įgyvendinimo projektas. Esame labai dėkingi Vilniaus miesto Merui, gerbiamam Remigijui Šimašiui, buvusiam vicemerui, dabartiniam Seimo nariui Vytautui Mitalui, vyriausiajam miesto architektui Mindaugui Pakalniui bei visai Savivaldybės darbuotojų komandai, kurie stipriai pagelbėjo ir remia planuojamą skvero projektą. Ačiū bažnyčios architektams bei, ypatingai, p. Dėjai Želvienei, kuri visų mūsų mintis ir svajones bei įžvalgas tikrovės rūbu aprengė.  Skveras skiriamas visiems ir kiekvienam bendruomenės nariui. Jokių tvorų, jokių skirstymų, jokių „savi“ – „svetimi“. Visiems ir kiekvienam asmeniškai. Skvere derės – ekologija (lietaus vandens surinkimas laistymui užtikrinti), menas – šv. Juozapo gyvenimo įvykių meninės instaliacijos; džiaugsmas – fontanų įrengimas su atsisėsti skirtais suolais; gamtos artumas – želdinių gausa, kuri leis skvere pasijusti kaip namų išpuoselėtame žaliuojančiame ir gėlėmis žydinčiame sode; gyvenimui švęsti – muzikos garsai, kultūriniai ir religiniai renginiai, kalėdinės mugės ir eglei skirta vieta; dėkingumui ugdyti – padėkos skulptūra Miestui, bendruomenės šeimoms ir kiekvienam statybas remiančiam miestelėnui pagerbti bei tiesai atsiskleisti – šeimoms kasdienybę ir poilsį užtikrinti, vaikų klegesiui skambėti ir senelių išminčiai pagerbti.

 

Pamažu gimsta ir bažnyčiaus vidaus projekto eskizai. Apšvietimas, įgarsinimas, grindys, meno kūriniai, altorius ir vitražai, sienų tapyba ir paveikslai. Visa tai pamažu įgauna regimą išraišką brėžiniuose, diskusijuose, delionėse. Džiugu bus visa tai pristatyti visų žvilgsniui ir įvertinimui.

 

Bažnyčios viduje numatytos atskiros erdvės senjorams ir žmonėms su negalia bei jaunoms šeimoms su mažais vaikais. Planuojama įrengti iki 600 sėdimų vietų. Bažnyčios koplyčios bus dedikuotos šventiesiems, kurių globa ir užtarimas atliepia įvairius šeimų poreikius: koplyčia senelių garbei (dedikuota šventiesiems Onai ir Joakimui – Marijos tėvams, Jėzaus seneliams); giminių koplyčia (dedikuota šv. Jono Krikštytojo garbei – jis buvo žemiškasis Jėzaus pusbrolis); Angelų Sargų koplyčia (dedikuota maldai už gimusius ir gimstančius vaikus bei į amžinybę iškeliavusius vaikus); Šventųjų Sutuoktinių koplyčia (dedikuota maldai besirengiantiems santuokai bei įvairias krizes ir iššūkius patiriančioms šeimoms). Bažnyčios pastate taip pat jau įrengtas geoterminis šildymas, atitinkantis ekologinius reikalavimus.

Kokie dar laukia darbai? Ko reikėtų, kad galėtume pašventinti bažnyčią ir toliau, pamažu kurti jos vidinės erdvės unikalumą?

Daugiausia lėšų reikia sutelkti ir vieni iš svarbiausių šiame įrengimo etape yra šie darbai:

Fasado šiltinimas bei stogo šiltinimas poliuretanu pastato viduje;

Fasadų keramika;

Cokolio šiltinimas;

Šildymo katilai ir vėdinimo įrengimas (šių įrenginių įsigijimas sparčiai juda pirmyn aukotojų ir pačių įmonių paramos dėka).

 

Laukia ir kiti labai svarbūs darbai:

Grindys (granitas ir parketas);

Vandentiekio tinklai;

Buitinių nuotekų šalinimo tinklai;

Lietaus nuotekų šalinimo tinklai;

Sienų ir lubų apdaila;

Priešgaisrinis konstrukcijų dažymas;

Grindų ant perdangos įrengimas;

Langai ir durys;

Lifto įrengimas;

Apšvietimas;

Gaisrinė signalizacija;

Apsauginė ir vaizdo stebėjimo įranga.

 

Pasirūpinus pastato lauko ir vidaus stogo apšiltinimu bei pastato apdaila klinkerio plokštėmis iš lauko, įrengus šildymo, vėdinimo sistemas ir sudėjus grindis, o altoriaus erdvę paženklinus kad ir laikinu altoriumi bei tabernakuliu – galima būtų pašventinti pastatą ir bendruomenei, gyvenant savo tikėjimo ir religinių apeigų – Dievo garbinimo -  kasdienybę, toliau rūpintis įgyvendinant visus kitus svarbius ir reikalingus pastato įrengimo darbus.

Kaskar atvykus į mūsų parapijos bažnyčios statybų erdvę Jus pasitinka mūsų parapijinės bendruomenės ir aukotojų sutelktos pastangos bei statybų vaisiai. Tai kartu ir Gyvosios Dievo Šventovės mumyse statybų ir puoselėjimo bei gyvenimo kelias. Regimybėje auganti mūsų parapijinė šventovė. Nes parapija, tai gyvenimas šalia namų. Mes kuriame savo gyvenimo bendrystėje erdvę. Kokios gilios Popiežiaus Pranciškaus mintys:

Kristus yra gyvoji Tėvo Šventovė, pats Kristus stato savo „dvasinius namus“ ne iš materialių akmenų, o iš „gyvųjų akmenų“ – mūsų pačių.

Esame Dievo statybos gyvieji akmenys, glaudžiai susivieniję su Kristumi, kuris yra grindžiantis akmuo, duodantis pagrindą ir mums. Bažnyčia nėra daiktų ar interesų sampyna, bet Šventosios Dvasios Šventovė – Šventovė, kurioje veikia Dievas, kurioje kiekvienas iš mūsų per Krikšto dovaną esame gyvasis akmuo. Tai mums byloja, kad Bažnyčioje nė vieno nėra nereikalingo.

Nėra nenaudingo, visi esame būtini šios Šventovės statybai! Niekas nėra antraeilis. Nė vienas Bažnyčioje nėra svarbiausias, visi Dievo akyse esame lygūs“.

(citatos iš popiežiaus Pranciškaus bendrosios audiencijos katechezės 2013 06 26, in: eis.katalikai.lt)

 

Atsiremdamas į šiuos Popiežiaus Pranciškau žodžius, nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, kuris skyria laiko, aktyviai dalyvauja statybose savo malda, materialine parama, išmintingais patarimais ir atliekamais darbais.  Labai svarbi yra kiekvieno Jūsų parama. Kiekvienos įmonės geranoriškumas, galinčių paremti mecenatizmas. Asmeninis indėlis į šventovės statybų ir įrengimo darbus suteikia bendruomeniškumo pojūtį, atsakomybės džiaugsmą bei sukurtos visiems būti erdvės reikalingumą.

 

Dėkoju visiems, kurių dėka gimsta Viešpaties laiko erdvė mūsų kasdienybei.

 

Drąsiai gali didžiuotis kiekvienas, kuris remia Šventovės statybas, savo gyvenimą įprasmindamas pačiu kilniausiu sakiniu: „kuriau savo asmeninį gyvenimą ir gyvenau statydamas Bažnyčia...".

 

Kiekvieną iš Jūsų laikau savo širdies dėkingumo maldoje Dievui.

 

Pagarbiai,

Parapijos klebonas kun. Ričardas Doveika

 

PARAPIJOS REKVIZITAI NORINTIEMS PAAUKOTI NAUJOS BAŽNYČIOS STATYBAI IR ĮRENGIMUI PAREMTI

 

Vilniaus Šv. Juozapo parapija

Juridinio asmens kodas: 192084880

Tolminkiemio g. 4, LT-06212, Vilnius

 

Atsiskaitomosios sąskaitos:

"SWEDBANK", AB (banko kodas 73000),

sąskaitos Nr. LT687300010146082675

 

AB SEB bankas (banko kodas 70440),

sąskaitos Nr. LT987044000152622405

 

LUMINOR bank AS (banko kodas 40100),

sąskaitos Nr. LT044010051003632392

 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: AUKA BAŽNYČIOS STATYBAI

bottom of page