ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

22 stycznia b. r. (w sobotę) 

Od 8.00 do 20.00 godz.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W KAPLICY 

 

„…prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec” (Jn 4,23) 

 

W tym roku modlimy się w tych intencjach:

Za cierpiących z powodu pandemii,

Za rodziny, szczególnie za doświadczające duże trudności,

O nowe powołania kapłańskie i zakonne,

Za kapłanów i osoby życia konsekrowanego.